Terapeutikum

Dr. Arne Enge, spesialist i allmennmedisin, internasjonalt sertifikat antroposofisk medisin. Styreleder NLFAM (Norske legers forening for antroposofisk medisin).

Dr. Anette K Bender, spesialist i allmennmedisin, internasjonalt sertifikat antroposofisk medisin.

Dr. Johan Bro Sundin, spesialist i allmennmedisin, indremedisin og geriatri.

Dr. Agathe Reinert, i spesialisering for allmennmedisin

Cornelia Schwoch, Wegman/ Hauschka massasje tlf. nr 41643909

Ragnhild Mykleby, eurytmiterapi tlf. nr 90616533

Antroposofisk medisin

  • Antroposofisk medisin forener konvensjonell medisin med det antroposofiske menneskebildet
  • Antroposofisk medisin praktiseres av leger med videreutdannelse i antroposofisk medisin
  • Antroposofisk medisin bygger på anerkjente fakta og metoder hva gjelder diagnoser og behandlinger innen konvensjonell medisin, men utvider den med holistisk tilnærming
  • I henhold til antroposofisk medisin er det salutogenetiske prinsipp grunnleggende for å fremme helse, og forhindre eller helbrede sykdom. Dette innebærer å finne strategier for å opprettholde og gjenvinne god helse f. eks. gjennom forandringer i livsstil og bedre selvregulering.
  • Sykdom betraktes som følge av en lengre prosess med forstyrret likevekt/ manglende selvregulering. Det er vesentlig å erkjenne prosessen som har ført til sykdomstilstanden, og sette den i sammenheng med menneskets biografi og livsomstendigheter.
  • Diagnose og terapi inneholder, ved siden av den fysiske, både en mental og spirituell dimensjon
  • Den terapeutiske tilnærmingen ses som en prosess som er i høyeste grad individualisert i forhold til mennesket og tilstanden det gjelder.
  • Terapien kan bestå i både antroposofiske og konvensjonelle medikamenter, og andre behandlinger. Typiske antroposofiske behandlinger ved siden av medisiner er f. eks. rytmisk massasje og eurytmiterapi.
  • Alle behandlinger har som mål å stimulere menneskets egen evne til selv- helbredelse
  • Pasientens valg, aktiv deltakelse og eget ansvar i helbredelsesprosessen vektlegges. Pasientens autonomi står sentralt i antroposofisk medisin.

Lenker til informasjon om antroposofisk medisin