Dr. Arne Enge

  • Spesialist i allmennmedisin, utdannet ved UiO
  • Internasjonalt sertifikat antroposofisk medisin

Tilgjengelig mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Dr. Anette K. Bender

  • Spesialist i allmennmedisin, utdannet ved UiO
  • Internasjonalt sertifikat antroposofisk medisin

Tilgjengelig mandag, onsdag, torsdag

Dr. Johan Bro Sundin

  • Spesialist i allmennmedisin, indremedisin og geriatri, utdannet i Danmark og Norge

Tilgjengelig mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr. Agathe Eeg-Henriksen Reinert 

er i foreldrepermisjon

Helsesekretærer

  • Jeanne Hagander – helsesekretær
  • Linn Andresen – sekretær med grunnfag medisin