Journalutskrift

Du kan be om oversending av hele journalen til ny fastlege, vi sender elektronisk til navngitt lege. Elektronisk journaloverføring er gratis.

Vi kan også overføre hele journalen til minnepinne, eller skriver ut på papir sålenge notatene begrenses til 5 sider.

Vi har dessverre ikke anledning å printe ut omfattende journaler over 5 sider.

Det beregnes materialkostnad og forsendelsesgebyr.