Terapeuter i Oscarsgate 12

 
 
Anne Grethe Brandtzæg, psykoterapeut, arbeider med samtaleterapi, traumeterapi og mindfulnessbasert stressmestring. Kort ventetid. 
Ikke driftsavtale
Kontakt tlf 997 53 154 eller annegrethe@lifegarden.no.
 
Anne Kjeldsen, spesialist i klinisk psykologi, tilbyr psykologisk behandling for et vidt spekter av problemstillinger, bla depresjon, angst, fobi, problematisk atferd, kriser, relasjons-traumer og traumatiske hendelser, vonde erfaringer som «sitter i kroppen», bearbeiding av tap (sorg) og alvorlig sykdom i familien, ensomhet, samt utfordringer knyttet til vanskelige livssituasjoner og overganger i livet. Jeg arbeider med mennesker i alle aldre.
Ikke driftsavtale.
kontakt tlf: 930 49 048, eller kjeldsen.anne5@gmail.com.
 
Psykolog Ingerid Elgesem Bjelland, psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Tilbyr samtaler til voksne, ungdommer og par samt foreldreveiledning. Benytter ulike terapeutiske metoder som er teoribaserte og forskningsstøttede.
Aktuelle problemstillinger kan blant annet være være: Depresjon, angst, rus- og avhengighet, livskriser, traumer, familie- og parproblematikk, selvfølelsesvansker og relasjonelle utfordringer.
Jeg er opptatt av å møte de som kommer til meg med åpenhet og varme og å formidle psykologisk kunnskap. 
Ikke driftsavtale
Kontakt: ielgesembjelland@gmail.com, tlf. 92831634
 
Samtalebehandling innebærer å bygge en relasjon til en terapeut som med psykologiske metoder kan hjelpe deg å reflektere på andre måter, få ny erkjennelse, akseptere deg selv og å våge utvikling og endring.
 

Kunst- og uttrykkspsykoterapeut, NIKUT , MA og  Ph.d.-candidate Expressive Arts, EGS               Styremedlem NFKUTVararepresentant NFP       

Kunst- og uttrykksterapi er en selvstendig psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og den skapende prosess er sentral. Kunstens evne til å uttrykke og fremkalle følelser og assosiasjoner har til alle tider blitt brukt i møte med menneskelig lidelse som en integrert del av helende prosesser.

Kunst- og uttrykksterapi er handlingsorientert og vektlegger erkjennelse og endring gjennom opplevelser, erfaring og refleksjon. Terapiformen integrerer og anvender alle kunstformer i den psykoterapeutiske prosessen: bilde/skulptur, dans/bevegelse, musikk/lyd/stemme, poesi/fortelling, drama og psykodrama, sammen med verbal refleksjon. Den er hovedsakelig utviklet gjennom klinisk praksis, men det er også gjort forskningsprosjekter i Norge med gode resultater. Jeg forsker også selv på bruk av kunst- og uttrykksterapeutiske metoder i stressmestring og forebygging av utbrenthet hos helsepersonell.                              Ikke driftsavtale. Kontakt: info@karianne.care, tlf 40063189. Hjemmeside: go.karianne.care.