Terapeuter i Oscarsgate 12

 
 
Anne Grethe Brandtzæg, psykoterapeut, arbeider med samtaleterapi, traumeterapi og mindfulnessbasert stressmestring. Kort ventetid. 
Ikke driftsavtale
Kontakt tlf 997 53 154 eller annegrethe@lifegarden.no.
 
Anne Kjeldsen, spesialist i klinisk psykologi, tilbyr psykologisk behandling for et vidt spekter av problemstillinger, bla depresjon, angst, fobi, problematisk atferd, kriser, relasjons-traumer og traumatiske hendelser, vonde erfaringer som «sitter i kroppen», bearbeiding av tap (sorg) og alvorlig sykdom i familien, ensomhet, samt utfordringer knyttet til vanskelige livssituasjoner og overganger i livet. Jeg arbeider med mennesker i alle aldre.
Ikke driftsavtale.
kontakt tlf: 930 49 048, eller kjeldsen.anne5@gmail.com.